Tartu Lasteaed Rõõmupesa
Akadeemia 2, 51003 Tartu


 
 
 
 
Ajalugu
 
1957 - valmis lasteaia hoone
1958 - avati nelja rühma ja 100 lapsega Tartu 13. Lasteaed  
1964 – 13. ja 15. lasteaed ühendati ning majast sai Tartu 6. Lastepäevakodu
 
 
1974 – lisandus juurdeehitus, avati sõimerühmad ja erirühmad kõnepuudega lastele
1986 – lasteaia ruumides avati Tartu 10. Keskkooli esimene klass  
1990 - avati kristlik rühm
1991 - kristliku rühma eeskujul moodustati pererühmad
1992 - tööle asusid logopeed ja kunstiõpetaja
 
 
1996 – uueks nimeks sai Tartu Kesklinna Lastekeskus. Tööd alustasid mängukool ja huviringid. Loodi sobitusrühmad – kõnepuudega lapsed liideti tavarühmadesse
1997 - Haridusministeeriumi koolitusluba
1998 – kevadkontserdid Vanemuise teatrisaalis
 
 
2001- lastekeskuse esimene koduleht internetis
2002- alustati laste arenguvestlustega
2003- hakati korraldama kooliküpsuse hindamise ümarlauda
2013- liituti "Kiusamisest vabaks" lasteaedade võrgustikuga
2014-lasteaed koliti ajutisele pinnale Eerika tee1
2015-lõpetati renoveerimistööd lasteaia 1957 aastal valminud hoone osas
2016-alustati juurdeehitusega Akadeemia tänaval
2017- kolisime tagasi Akadeemia tänavale, asutusega liitus LA Nukitsamehe 2 rühma ning lasteaed hakkas alates 01.08.2017 kandma nime Tartu Lasteaed Rõõmupesa
 
 
 
 
 
 
Meid on kokku:
Üheksa  rühma: Võlur, Põnnid, Naerupallid, Rüblikud, Päikesejänkud, Pintselsabad, Mürakarud, Muumid ja Sipsikud