Et kasvatada last on vaja kogu küla

Aafrika vanasõna

Tartus on 6 kompetentsikeskust- Hariduse Tugiteenuste Keskus, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Lasteaed Pääsupesa ja Taru Lasteaed Rõõmupesa. Koostöös teiste kompetentsikeskustega nõustame koolieelsete lasteasutuste töötajaid ning lastevanemaid.


Tartu  Lasteaed Rõõmupesa Kompetentsikeskuse eesmärk on jagada olemasolevat kogemust ja teadmisi erinevatele huvigruppidele ( koolieelsete lasteasutuste töötajad, vanemad, koostööpartnerid) tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Tartu Lasteaed Rõõmupesa Kompetentsikeskuses pakume

  • nõustamist
  • tugispetsialistide konsultatsiooni
  • avatud tegevusi, koolitusi praktikutelt
kompetentsikeskuses nõustamiseks registreerige end e mailil ingrid.saarna @raad.tartu.ee