• Toidukulu päevamaksumus on hoolekogu otsusega 1.70 alates 01.08.2015


  • Lastevanemate koha tasu arvestus alates 01.01. 2019

  • Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on  75 EUROT ( 15%  500st) alates 01.01.2019
  • Alates 01. jaanuarist 2019 peab lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta kuus (kogu kalendriaasta jooks
  • Määruse leiad siit


  • 28.10 toimunud hoolekogu koosoleku protokolliga  saab tutvuda siin