• Toidukulu päevamaksumus on hoolekogu otsusega 1.70 alates 01.08.2015


  • Lastevanemate koha tasu arvestus alates 01.08. 2018
  • Lpasevanem peab tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ühe laps ekohta kuus (kogu aasta). Lasteia kohatasu ühele lapsele ühes kuus on alates 01.01.2018 70,50 EUROT ( st 15% 470st) alus Tartu Linnavolikogu määrus nr 115
  • Määruse leiad siit


  • 21.01 toimunud hoolekogu koosoleku protokolliga  saab tutvuda siin