Ajaloost

1957- valmis lasteia vanem hoone

1958- avati nelja rühma ja 100 lapsega Tartu 13. Lasteaed

1964- ühendati 13. ja 15. Lasteaed ja asutus sai nimeks Tartu 6. Lastepäevakodu

1974- lisandus juurdeehitus, avati sõimerühmad ja erirühmad kõnepuudega lastele

1990- avati kristlik rühm

1991- loodi esimesed pererühmad

1996-uueks nimeks sai Tartu Kesklinna Lastekeskus. Tööd alustasid mängukool ja huviringid. 

Kõnepuudega lapsed integreeriti tavarühmadesse. Tekkisid esimesed sobitusrühmad

1997-saadi koolitusluba lastele alus ja huvihariduse edastamisek

1998-sündis Vanemuise kevadkontsertide traditsioon

2002-alustati laste arenguvestlustega

2003-alustati kooliküpsuse hindamise ümarlaudadega

2013-liitumine "Kiusamisest vabaks" lasteaedade võrgustikuga

2014- lasteaed kolib remonditööde ajaks Eerika teele

2017- kolitakse tagasi renoveeritud ja uue juurdeehitusega lasteiahoonesse. Asutusega  liitub  kaks erirühma. 

01.08.2017 -lasteaia uueks nimeks saab TARTU LASTEAD RÕÕMUPESA

2018- lasteaia juurde hakkab kujunema kompetentsikeskus

.