Et kasvatada last, on vaja kogu küla. (Aafrika vanasõna)


Tartus on 6 kompetentsikeskust:  Hariduse Tugiteenuste Keskus, Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Kroonuaia Kool, Tartu Maarja Kool, Tartu Lasteaed Pääsupesa ja Tartu Lasteaed Rõõmupesa.

Tartu Lasteaed Rõõmupesa kompetentsikeskuse sihtrühmaks on lapsevanemad ja erinevad lastega töötavad isikud (õpetajad, tugispetsialistid, haridusasutuste juhid, ametnikud).

Tartu  Lasteaed Rõõmupesa kompetentsikeskuses pakume:

lapsevanematele

  • nõustamist lapse arengu toetamisel nii enne lasteaeda, lasteaias kui üleminekul lasteaiast kooli;
  • abi eelkooliealise lapse individuaalsete vajaduste väljaselgitamiseks;
lastega töötavatele inimestele

  • soovitusi lapsele sobiva arengu- ja  õpikeskkonna loomiseks;
  • mõtete ja kogemuste vahetamist seoses sobitus- ja erirühmade tööga.
Võta ühendust meie lasteaia tugiteenuste koordinaatoriga  e-posti aadressil maili.karindi@raad.tartu.ee