• Toidukulu päevamaksumus on hoolekogu otsusega 1.70 alates 01.08.2015


  • Lastevanemate koha tasu arvestus alates 01.01. 2020

  • Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on  81 EUROT ( 15%  540st) alates 01.01.2020
  • Alates 01. jaanuarist 2020 peab lapsevanem tasuma 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta kuus (kogu kalendriaasta jooksul)
  • Määruse leiad siit


  • 27.01 toimunud hoolekogu koosoleku protokolliga  saab tutvuda siin